New discoveries to be made at National Park Archaeology Day

The 2018 Pembrokeshire Coast National Park Archaeology Day will reveal fresh findings from some of the area’s well-known historic monuments, as well as information on newly discovered sites.

The event, which has been organised by Planed in partnership with the National Park Authority, will be held at Pembrokeshire College’s Merlin Theatre from 9.30am-4pm on Saturday 17 November.

National Park Authority Community Archaeologist, Delun Gibby said: “The Archaeology Day will offer people the chance to hear presentations that mark the centenary of the end of the First World War as well as new discoveries made earlier this year during the long period of dry weather.

“The range of knowledgeable speakers at the event, which will be chaired by Heather James, will include Dr Toby Driver, Dr Chris Caple, Prof Mike Parker Pearson and Alice Pyper. Half of the tickets have gone already so make sure to book early to avoid disappointment.”

Tickets for the event are £20 per person and £17 for students. To book a place, please contact Oriel y Parc via 01437 720392 orinfo@orielyparc.co.uk.

For more information on this and all other National Park Authority events, visit www.pembrokeshirecoast.wales/events.

Darganfyddiadau newydd i’w gwneud ar Ddiwrnod Archaeoleg y Parc Cenedlaethol

Bydd Diwrnod Archaeoleg Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn datgelu darganfyddiadau newydd ynghylch rhai o henebion mwyaf adnabyddus yr ardal, yn ogystal â gwybodaeth am safleoedd sydd newydd gael eu darganfod.

Bydd y digwyddiad, a drefnwyd gan Planed mewn partneriaeth ag Awdurdod y Parc Cenedlaethol, yn cael ei gynnal yn Theatr Myrddin, Coleg Sir Benfro am 9.30am-4pm ddydd Sadwrn 17 Tachwedd.

Dywedodd Delun Gibby, Archaeolegydd Cymunedol Awdurdod y Parc Cenedlaethol: “Bydd y Diwrnod Archaeoleg yn cynnig cyfle i bobl glywed cyflwyniadau sy’n nodi canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf yn ogystal ag am ddarganfyddiadau newydd a wnaed yn gynharach eleni yn ystod y cyfnod hir o dywydd sych.

“Bydd yr amrywiaeth o siaradwyr gwybodus a fydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad, dan gadeiryddiaeth Heather James, yn cynnwys Dr Toby Driver, Dr Chris Caple, yr Athro Mike Parker Pearson ac Alice Pyper. Mae hanner y tocynnau eisoes wedi mynd, felly sicrhewch eich bod yn archebu lle’n gynnar i osgoi cael eich siomi.”

Mae’r tocynnau ar gyfer y digwyddiad yn costio £20 y pen a £17 i fyfyrwyr. I archebu lle, cysylltwch ag Oriel y Parc drwy ffonio 01437 720392 neu info@orielyparc.co.uk

I gael rhagor o wybodaeth am hyn ac am holl ddigwyddiadau eraill Awdurdod y Parc Cenedlaethol, ewch i www.arfordirpenfro.cymru/digwyddiadau.

2018-10-19T12:31:04+00:00